İnternet kommunikasiyasının inkişafı: Veb 1.0 kommunikasiya növü (aləti)


internet və jurnalistikaİnternetin yaranması zamanı məqsəd heç də insanlar arasında ünsiyyətin artırılması deyildi. İnternet əvvəl hərbi məqsədlər, daha dəqiq desək hərbçilər arasında kommunikasiya* məqsədilə yaradılmışdı.

Bu şəbəkəyə daha sonra universitetlər də qoşulmağa başladı. Nəticədə veb saytlar internetdə ən çox istifadə olunan formata çevrildi. Veb saytların ilkin dövrü şərti olaraq Veb 1.0 adlandırılır. Veb 1.0-ın əsas fərqləndirici cəhəti saytların konkret hansısa bir təşkilt, insan və s. haqqında məlumatı istifadəçilərə çatdırmaqdan ibarətdir. Belə saytlar heç də keçmişdə qalmayıb, indinin özündə də çoxlu sayda saytlar məhz bu formada yığılır və istifadəçilər adətən şirkətin adını, onun haqqında da məlumatı, əsas fəaliyyət sahələrini, işlərin nümunələrini görə bilir. Oxumağa davam et

“Yeni mediaya giriş” fənni haqqında ilkin məlumatlar


new-mediaSon 20 il media sahəsində inqiabi dəyişikliklər müşahidə olunur. İki sahənin-media ilə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) konvergensiyası yeni bir məkan – kiberməkan (cyberspace) ortaya çıxarmışdır. Bu yeni komminikasiya məkanı tez-tez “Yeni media” olaraq da adlandırılır.

Formalaşmaqda olan yeni media sahəsi jurnalistlər qarşısında ciddi tələblər qoyur. Bu yeni kommunikasiya məkanında fəaliyyət göstərmək İKT-dən səmərəli və effektiv istifadəni zəruriləşdirir və jurnalistlərdən yeni bilik və bacarıqlara malik olmağı tələb edir.

Bu səbəbdən jurnalistika ixtisası üzrə təhsilini başa vuran məzunlar yeni media texnologiyaları sahəsində bacarıq və vərdişlərə sahib olmalıdırlar. Ölkədə yeni media infrastrukturunun formalaşması ali təhsil müəssisələrində yeni mediaya dair fənlərin və texnologiyalarının tədrisinin təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Oxumağa davam et

Semestrin son sözü…


01Bir tədris ilini daha yekunlaşdırdıq, o cümlədən final imtahanlarını. Tələbələr istirahətə yollandılar, müəllimlər növbəti semestrə hazırlaşmağa. Yeni tədris ilinə enerji ilə dolu və xoş əhval-ruhiyyə ilə qayıdacaqlarını ümid edir, hər birinə xoş istirahətlər arzulayıram.

“Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi” fənnini tədris etdiyim 112204-cü qrupda, “Bu fənn sizə nə öyrətdi” sualına dilucu cavab verənlər də var, maraqlı semestr tapşırıqlarına imza atanlar da. Əlbəttə, hələlik son sözü imtahan nəticələri deyir, nəticələri də qənaətbəxş hesab etmək mümkündür. Oxumağa davam et