Qorumalı: Müsahibə suallarının tərtib edilməsi


Bu mətn parolla qorunur. Yazını görmək üçün parolunuzu daxil edin:

Onlayn məzmuna dəyər qatmanın forma və metodları


Onlayn məzmunun dekonstruksiyası (bölünməsi): Biz əvvəlki mühazirələrimizdə qeyd etmişdik ki, nümunəvi onlayn xəbər materialı mütləq və vacib bir qayda olmasa da, 300-500 söz həcmində olmalıdır. Sizin hazırladığınız material 300 sözdən çoxdursa, məsələn 1000 ya da 1500 sözdən ibarətdirsə, siz faktları nəzərdən keçirməli, yazınızı kiçik hissələrə bölmək barədə fikirləşməlisiniz. Lakin bu kiçik hissələr bir-biri ilə əlaqəli olmalıdır. Uzun xəbər materialının dekonstruksiyası onlayn  jurnalistin faydalanması gərəkən vacib üsuldur. Oxumağa davam et