Qapalı auditoriyada xəbər otağı yaratmaq


İçərişəhər xüsusi buraxılışı səhifə 1Bizim universitetlərdə jurnalistikanın tədrisi əsasən yaddaş prinsipinə əsaslanır. Əslində, tədris planı və ali məktəblərdəki idarəçilik anlayışı özü bunu diqtə edir. Yəni tələbələrin praktik vərdişlərə yiyələnməsinə öncəlik verilmir, onlar daha çox mühazirə dərslərində müəllimə qulaq asır, seminar dərslərində isə eşitdiklərini ona qaytarırlar. Nəticədə, nəzəri biliklərlə yüklənən tələbələr, istehsalatda özlərini doğrultmurlar. Oxumağa davam et