Bloq növləri və bloqun funksiyaları


Bloqları müxtəlif şəkildə qruplaşdırmaq mümkündür. Məsələn, müəllifə görə, mövzuya görə, multimedianın istifadəsi baxımından və s.

Müəllifə görə bloq növləri

Oxumağa davam et