Ön səhifənin idarə olunması


Bu mühazirədə növbətçi redaktorun vəzifələri, ön səhifənin idarə olunması, məlumatın saxlanma müddəti kimi mövzular nəzərdən keçiriləcək.

Növbətçi redaktorun məsuliyyəti: Onlayn xəbər redaksiyalarında saytın idarə edilməsi üçün adətən bir nəfər olur. Həmin şəxsin vəzifəsi ön səhifədə yerləşdirilən materiallara və yenə ön səhifənin tərtibatına nəzarət etməkdən ibarətdir. Həmin şəxs oxucunu cəlb etməklə kifayətlənməməli,  həm də  istifadəçilər üçün  mətn, audio, video və interaktiv elementləri aydın göstərən işarələr (signpost) yerləşdirməli, səhifədə gərəkli dəyişikliklərə qərar verməlidir. Onlar həmçinin, xəbər qurumunun istifadə etdiyi məzmunun idarə edilməsi sistemindən (CMS) asılı olaraq, ön səhifədə yerləşdiriləcək fotoların seçilməsinə görə də məsuliyyət daşıya bilərlər. Oxumağa davam et