İsmayıllı – İvanovka kəndi


Azərbaycanda Sovet dövründən qalan qalan yeganə kolxoz bu kənddə fəaliyyət göstərir.

Kəndin əsası 1847-ci ildə qoyulub. İvanovka kəndində əsasən çar hakimiyyəti dövründə Qafqaza köçürülmüş xristianlığın molokan təriqətinə bağlı olan ruslar yaşayır.